CEREMONIEEL TROUWEN


Voor jullie trouwceremonie kunnen er twee redenen zijn om mij te vragen.
Dat kan omdat jullie een trouwambtenaar zoeken omdat jullie voor de wet willen trouwen.
Maar het kan ook als spreker/verteller in een louter ceremonieel gebeuren. Want


Mochten jullie het jawoord willen geven op een locatie of tijdstip die voor de wet en dus de gemeente niet als rechtsgeldig betiteld kan en mag worden, dan kun je het beste kiezen voor een ceremonieel huwelijk. De handtekening zetten jullie dan ten overstaan van de gewone ambtenaar van de burgerlijke stand een paar dagen eerder onder de trouwakte (in de meeste gemeenten kan dat op bepaalde dagen zelfs gratis) en de ceremonie laten jullie vervolgens later door mij voltrekken op het door jullie gewenste moment en de door jullie gekozen locatie. Voor het voor de fotograaf belangrijke moment van vastlegging van het zetten van je handtekening, vinden we dan uiteraard ook een flexibele oplossing. Als je ook een trouwboekje bij de gemeente hebt besteld, wordt dat ook tijdens de feestelijke ceremonie (opnieuw) overhandigd. En op die manier bestaat er dus altijd een locatie en een tijdstip naar jullie keuze, waarop er getrouwd kan worden op de manier waarop jullie het willen.

Jullie kunnen hier ook voor kiezen vanuit kostenoverweging. Het scheelt namelijk kosten als jullie mij niet officieel in een andere gemeente hoeven te laten benoemen omdat je dan geen leges hoeft te betalen voor het benoemingsbesluit. En omdat je een eigen locatie hebt (en al getrouwd bent), betaal je ook geen (of soms lagere) kosten aan de gemeente voor de ceremonie. 

Als jullie in het buitenland willen trouwen, is het meestal ook niet mogelijk om daar voor de wet te trouwen. En daarom zijn de meeste huwelijken die in het buitenland plaatsvinden, dan ook ceremonieel.
Maar uiteraard ben ik ook beschikbaar om daar als jullie ceremoniespreker op te treden.

Een variant die niet vaak voorkomt, maar wel denkbaar is, is dat jullie de wens hebben om opnieuw je geloftes af te leggen terwijl je al officieel getrouwd bent. Ook dan kan ik als trouwambtenaar deze geloftes opnieuw afnemen in een mooie ceremonie.

Maar in alle gevallen geldt dat het een ceremonie moet zijn met vooral een lach en wellicht hier en daar een traan. Een moment om nooit te vergeten, gevat in een ceremonie om ook nooit te vergeten. Jullie zullen er nog lang over doorpraten met elkaar.

Vergeet alleen niet, dat jullie nog wel een moment moeten bepalen om voor de Nederlandse wet elkaar het ja-woord te geven als jullie ceremonieel willen trouwen (als je dat nog niet bent) !