DE VOORBEREIDING

 

Hoewel ik bij mijn eerste huwelijksceremonie waarschijnlijk honderd keer meer zenuwachtig was dan het bruidspaar, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik van meerwaarde ben om hun wensen uit te laten komen. En als ik terugkijk op de periode dat ik nu dit werk doe, heb ik in de loop van de tijd misschien wat accenten verschoven en wellicht de vragen wat anders geformuleerd, maar de essentie van mijn benadering is nooit veranderd.


Eén: eerste kennismaking

De start van mijn benadering is de eerste kennismaking. De gelegenheid voor jullie als paar om te voelen of ik inderdaad degene ben die jullie om het ja-woord mag vragen of die jullie partnerschaps-registratie gaat bevestigen! Iemand voor wie jullie je willen openstellen en die jullie vertrouwen geniet dat er zorgvuldig om wordt gegaan met alles wat jullie en eventueel ook anderen over jezelf gaat vertellen. Zodra jullie contact met mij gezocht hebben, spreken we een moment af dat we met elkaar hetzij schriftelijk, maar misschien zelfs beter telefonisch contact hebben om het juiste gevoel bevestigd te krijgen.

Vanuit mijn ervaring kan ik jullie van begin tot eind tot in bijna het kleinste detail voorzien van advies. Door te vertellen wat belangrijk kan zijn als jullie bijvoorbeeld muziek willen bij de ceremonie. Door ideeën aan te kunnen dragen als jullie bijvoorbeeld iets tegen elkaar willen zeggen, de zogeheten geloften. Of het detail wat te doen als je als bruid wilt worden weggegeven en hoe je dit moment zo goed mogelijk kan neerzetten.

Ongeveer twee tot drie weken voor jullie huwelijk of partnerschapsregistratie gaan we met elkaar echt in gesprek om de ceremonie vorm te geven.
Natuurlijk wil ik in het gehele traject helder krijgen wie en wat jullie zijn. Samen, maar zeker ook als individu. Wat jullie bezighoudt, typeert, wat jullie heeft gevormd, en hoe jullie zijn in jullie dagelijks doen en laten.

 

Twee: een vragenlijst

In de voorbereiding op dat kennismakingsgesprek stuur ik jullie een vragenlijst toe. Het merendeel van de vragen heeft betrekking op algemene dingen, zoals hoe de dag er uit gaat zien, wie er aanwezig zullen zijn en wat die mensen voor jullie betekenen, de namen van de getuigen uiteraard en waarom jullie hen hebben gekozen. Maar ook hele banale dingen, zoals het gezin waarin jullie zijn opgegroeid, de scholen die je hebt bezocht, het werk dat je doet en uiteraard zaken als hobby's en vrienden. En ook wie er niet (meer) zijn en welke betekenis die mensen voor je hebben (gehad).

Van een deel van de vragen wil ik dat jullie die individueel beantwoorden. Dat zijn vragen over hoe je elkaar hebt leren kennen, hoe je in het huwelijk of partnerschap wil staan, hoe je van de ander verschilt en wat jullie nog van elkaar zouden kunnen leren, welke verwachtingen je van de ander hebt en wat hij of zij van jou kan verwachten, hoe jullie de toekomst zien en hoe je omgaat met onenigheid of met lastige, misschien zelfs wel heel verdrietige zaken. Jullie krijgen beiden dezelfde vragen, maar voor mij is het bijzonder (zeker ook om te gebruiken in de ceremonie!) als ik jullie eigen versies hoor of lees in de antwoorden.

 

Drie: het gesprek

In het gesprek, dat we dus zo'n twee tot drie weken voor de grote dag met elkaar hebben, gaan we aan de hand van jullie antwoorden na of er nog onduidelijkheden in de antwoorden of misschien zelfs wel in de vragen zelf hebben gezeten. Uiteraard gaan we in dat gesprek ook dieper in op de verschillende aspecten van de ceremonie en hoe ik denk deze met jullie te gaan invullen. En we bespreken wat er van de door jullie aan mij gegeven informatie zeker niet aan de orde mag of kan komen in de ceremonie.

De mogelijkheid bestaat, dat ik ook een aantal mensen om jullie heen een iets andere vragenlijst stuur, maar uiteraard gaat ook dat in overleg met jullie. Maar met hun antwoorden naast die van jullie krijg ik op deze manier een zo volledig mogelijk beeld van jullie en stelt het mij in de gelegenheid informatie te kunnen filteren om vervolgens te gebruiken voor mijn speech.

 

Vier: de napret

Wat in mijn ogen het succes van de ceremonie bepaalt, is de klik die we met zijn drieën weten te maken. Daar heb ik uiteraard een groot aandeel in, maar jullie ook. Als jullie je open opstellen, de echte kant van je zelf laten zien en mij de juiste input geeft, heb ik de ingrediënten om de ceremonie in de gewenste vorm te realiseren !

 

In het gehele voorbereidingsproces houden we nauw contact met elkaar. Dat kan via de mail, telefoon of WhatsApp. Alleen zo kan er tijdens de ceremonie nauwelijks nog iets fout gaan. En gaat er toch onverwacht iets niet zoals we gedacht of gehoopt hadden, dan weten we ook van elkaar dat en hoe we moeten improviseren. Ook dat is "all in the game".