Algemene voorwaarden | Sorry, het hoort er bij.


Ook Trouwambtenaar Pim van der Tas ontkomt niet aan "Algemene voorwaarden".
Misschien heel saai om te lezen.. Maar toch, wel belangrijk! Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als een bruiloft plotseling niet doorgaat? Moet je de factuur dan wel betalen? Of moet je dan misschien zelfs dubbel betalen?
Laten we even kijken!

Betalen of vrijblijvend?

Het eerste contact met Trouwambtenaar Pim van der Tas is vrijblijvend. Met het eerste contact wordt bedoeld: Al het contact tot en mét het (fysieke) voorgesprek.
Is het voorgesprek helemaal gratis, ook al besluiten we toch niet in zee te gaan met Trouwambtenaar Pim van der Tas? Klopt.
Ik maak daar wel de volgende kanttekening bij: De intentie moet er van beide partijen zijn om met elkaar samen te willen werken. Wat bedoel ik met dat laatste? Stel dat het echtpaar eigenlijk al de keus heeft gemaakt om met een andere trouwambtenaar samen te willen werken.. Dan vind ik het niet zo eerlijk om mij dan "toch nog even te laten komen om zeker te weten dat ze wel de juiste keuze hebben gemaakt".

Voelt het na het voorgesprek nog steeds goed? Dan hoef je nog steeds niet te betalen!
Ik zal mijzelf nader verklaren. Als we na het voorgesprek besluiten; "leuk, we gaan met elkaar samenwerken", dan volgt er altijd een offerte zodat jullie weten waar je aan toe bent.
Alleen in het uitzonderlijke geval van een ceremonieel huwelijk in het buitenland, volgt er ook nog een aanbetalingsfactuur van 20% van de begrote kosten voor mijn dienstverlening, verhoogd met de begrote reis- en verblijfkosten (behalve wanneer het bruidspaar zorgdraagt voor het ticket, het verblijf en het vervoer).
Zodra dit bedrag betaald is of zoals waarschijnlijk in de meeste situaties het geval is, zodra jullie mijn offerte hebben geaccepteerd staat jullie datum/tijd vast en kan niemand daar meer aankomen.
Waarom moet je voor een huwelijk in het buitenland aanbetalen? Omdat ik vanaf dat moment dus ook andere mensen af zal zeggen omdat ik meerdere dagen niet meer beschikbaar ben in verband met de buitenlandse reis! Bovendien ga ik dan toch al aan de slag voor jullie, dus is een aanbetaling van 20% mijns inziens heel schappelijk!
In alle overige gevallen ontvangen jullie een of twee dagen na de bruiloft van mij een factuur voor ofwel het totale bedrag ofwel de overige 80% plus de reiskosten. Deze factuur moet uiterlijk 14 dagen daarna betaald zijn.

 

Wat nou als de bruiloft plotseling niet door gaat door persoonlijke omstandigheden?

Ja, dat is vervelend voor heel veel mensen. Hoe ga ik hier mee om? Als de bruiloft 1 maand (of langer) voor de bruiloft-datum gecanceld wordt om persoonlijke redenen vanuit het echtpaar dan dient het echtpaar 60% van de totale factuur te voldoen. Als de bruiloft 1 maand (of korter) voor de trouwdatum gecanceld wordt dan dient het echtpaar 80% van de totale factuur te voldoen.

Als jullie de bruiloft niet willen cancelen, maar willen verplaatsen dan breng ik geen extra kosten in rekening, maar dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing!

 

En wat nou als de bruiloft plotseling niet door gaat door overmacht?

Laten we "overmacht" specificeren.. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld: Jullie trouwlocatie is ingestort, de bruid of bruidegom is ernstig ziek, vanuit de regering mogen geen grote evenementen plaatsvinden (denk aan Corona virus), er raast een orkaan door het land, er is oorlog.. In al dit soort gevallen zal de bruiloft dus verplaatst moeten worden. Ik zal hier aan mee werken en geen extra kosten in rekening brengen. Als jullie besluiten om de bruiloft niet te verplaatsen, maar "dan maar helemaal niet door te laten gaan", dan reken ik 50% van de totale factuur.
Als het écht niet mogelijk is om de bruiloft te verplaatsen, doordat (in het ergste geval) de bruid of bruidegom overleden is; dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht en een eventueel al betaald voorschot zal ik terugstorten.

 

Al met al niet zo lastig dus, maar wel soms even noodzakelijk om goed vastgelegd te hebben.
Wil je de volledige tekst van de algemene voorwaarden ontvangen, laat mij dit dan even weten. Ik stuur je ze dan even op per email of per post.