Helène en John

 

Op zaterdag 8 mei 2021 was het de grote dag van Helène en John. Zij kenden elkaar op die dag bijna negen jaar en vonden het de hoogste tijd om het geluk, dat zij die jaren samen hebben beleefd, te delen met familie en vrienden. Om hen moverende redenen, die voornamelijk te maken hebben met hun gezondheidssituatie, zagen zij af van een formele huwelijksvoltrekking, en kozen voor een bevestiging van hun liefdesrelatie in een ceremonie, die in zijn uitvoering veel elementen bevatte van wat gebruikelijk is op de huwelijksdag.

Het mocht een ceremonie worden waarin emotie de ruimte kreeg om zich te uiten, en dat werd het ook. Het moest een onvergetelijke bijeenkomst worden. Helène's jongste zoon gaf haar weg aan John in de wetenschap dat zijn moeder al bijna negen jaar bij deze man, die overigens met de nodige scepsis in de familie welkom werd geheten, in goede handen is. De andere drie zonen traden op als min of meer officiële getuigen en samen met John's zus ondertekenden zij de akte van bevestiging.

In twee - uiteraard - door emoties getekende geloftes spraken achtereenvolgend John en Helène hun liefde voor elkaar uit en beloofden elkaar voor de tijd die hen nog gegeven is "eeuwige trouw". 

 

Helène heeft ons laten weten, dat op 9 juli 2021 John aan de gevolgen van zijn ziekte is overleden, omringd door de liefde van zijn leven en zijn vier zonen. De dag waarop hij nog in staat was om het geluk te vieren en te delen met familie en vrienden, kwam geen dag te vroeg. R.I.P.