Hannah en Albert-Jan

Op de tonen van het nummer "Here I am to Worship" begonnen wij op donderdag 10 november 2022 aan de Huwelijksceremonie van Hannah en Albert-Jan. 

Beiden hadden al een relatie achter de rug en waren overduidelijk in hun stellingname, dat zij aan die donkere tijden niet meer herinnerd wilden worden. Wat geen probleem was, was dat ik het dus wel mocht hebben over de kracht die zij in zichzelf en in de geloofsgemeenschap, waar zij beiden al langer deel van uitmaken, vonden om elkaar op te vangen en vanuit dat vertrekpunt met ieders kinderen een nieuw samengesteld gezin te vormen... een gezin waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en zij met elkaar weer met open ogen naar de toekomst konden en kunnen kijken.

Een aantal elementen van de huwelijksceremonie wilden Hannah en Albert-Jan bewaren tot de bevestiging van het huwelijk in de geloofsgemeenschap waar zij, als gezegd, deel van uitmaken.
Verrassend was het dan weer wel, dat ik de kinderen van het paar kon vragen hun handtekening te komen zetten onder een bijzondere Akte van getuigenis, waarin zij aangeven blij verrast te zijn met het voorgenomen huwelijk van hun wederzijdse ouders en er van harte mee instemmen.
In het voorbereidingsgesprek hadden Hannah en Albert-Jan mij duidelijk gemaakt dat de liefde voor de kinderen centraal bij hen staat en dat dit ook omgekeerd het geval is. Ook vertelden zij mij, dat alle vijf uitermate gelukkig zijn met het besluit van moeder en vader om vandaag deze verbintenis met elkaar aan te gaan. Vandaar mijn idee om die liefde en instemming in dit bijzonder document vast te leggen

De jongste dochter van het paar kreeg bovendien de eer om met een ferme tik met de huwelijkshamer kracht bij te zetten aan mijn bevestiging van de huwelijksvoltrekking.

De ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en een hartsvriendin vanaf dat zij zo'n 4 à 5 jaar oud was, fungeerden als officiële getuigen bij deze ceremonie en in dat verband had ik hen ook betrokken bij de voorbereiding van mijn verhaal. Deze informatieronde leverde mooie verhalen op, dat bij alle aanwezigen, het bruidspaar op de eerste plaats, flink op de lachspieren werkte. Temeer omdat een paar feitjes uit het vroege bestaan al weer wat op de achtergrond waren geraakt, vergeten of gewoon nog niet met elkaar (of de kinderen) gedeeld.

Het was een plezier om aan te werken.