Jolanda en Ruud

 

De Gouwezaal van het gemeentehuis van Waddinxveen was op 14 oktober 2022 de plek waar dit paar hun geregistreerd partnerschap gingen vastleggen.

In de aanloop naar deze dag werd duidelijk, dat - hoewel er geen echt thema aan gegeven zou worden - deze partnerschapsregistratie in het teken zou staan van 4 jaar gelukkig samenzijn en sinds kort ook van gelukkig samen wonen en samen leven.
Dat geluk ook betrekkelijk kan zijn, werd duidelijk toen nog voor het einde van het eerste jaar van hun samenzijn dit geluk heftig dreigde te worden verstoord.
Heel bijzonder was het dat in die vier jaar uiteindelijk toch nog alles goed gekomen is. 
In de wetenschap, dat het leven vergankelijk is en ook zo maar abrupt kan eindigen, groeide de laatste jaren het besef en daarmee ook de wens om - uitdrukkelijk ook in het belang van elkaar en van de kinderen en kleinkinderen - de relatie een meer formele, een meer stabiele en juridisch een meer waterdichte basis te geven.
Een huwelijk en meerdere relaties hadden beiden al achter de rug en dat gaf de doorslag voor het vastleggen van deze nieuwe relatie in een geregistreerd partnerschap.

In eerste instantie overwogen zij om de registratie louter als formaliteit te zien en dus te gaan voor een kleine, misschien zelfs kosteloze sessie op het gemeentehuis., maar gaandeweg werd duidelijker dat de kinderen het erg op prijs stelden om erbij aanwezig te mogen zijn. Dit vormde het meest duidelijke bewijs dat de kinderen het fijn vinden, dat hun respectievelijke moeder en vader elkaar gevonden hebben en met deze registratie laten zien serieus voor elkaar te willen gaan.
Het werd dus een meer ceremoniële registratie, met alles erop en eraan.
Voorafgaande aan het zetten van de handtekeningen op de akte, bevestigden Jolanda en Ruud ten overstaan van kinderen en getuigen de beloften, die zij in antwoord op mijn vraag schriftelijk hadden gegeven. Hun kleinkind werd gevraagd om met een ferme tik van de ceremoniële hamer dit ja-woord te beklinken.

Na de de vastlegging van de registratie in de akte bezegelde het paar hun officiële partnerschap met een ring aan beider vingers.

Stilstaande bij de toekomstverwachtingen kwam nogmaals naar boven, dat het leven te kort is om datgene waar je nu al van kunt genieten, steeds maar uit te stellen. Die reis naar Amerika zal dus ongetwijfeld snel ondernomen gaan worden.
Ik geef Jolanda en Ruud geen ongelijk en het is hen gegund!!